De Overtuigende Ondernemingsraad

Gepubliceerd mrt. 12, 22
6 min read

Training Nieuw In De Or Of Pvt

Deze opleidingen worden u aangeboden in samenwerking met Springest.

"Als beginnend team en als beginnend O.R. hebben we onze eerste trainingsdag gehad bij Tatja. Hoe ingewikkeld is dat, een compleet nieuw team en allemaal startende O.R. leden. Wat waren we blij met de input. Tatja heeft ons on-line prachtig door de eerste materie geholpen. De eerste info over de OR waar deze voor staat etc.

hebben we onze eerste trainingsdag gehad bij Tatja. Hoe ingewikkeld is dat, een compleet nieuw team… alles lezen - .

Korte trainingen, maar wel intensief en goed betaalbaar. Daarmee helpen wij ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen resultaten te behalen. Dat doen we door kennis en vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat meer de kennis centraal. Tijdens de trainingen gaat u meer uw vaardigheden ontwikkelen. OR Academy daagt de deelnemers uit en laat ze nieuwe dingen ontdekken die aansluiten op de eigen werksituatie.

Or Training En Or Cursus - Hart Voor Medezeggenschap

Voor, tijdens en na de opleiding leren We zien onze opleidingen als een traject. leergang. U gaat niet alleen tijdens, maar ook voor en na de opleiding aan de slag - advies. - Voor de training vragen we of u een schriftelijke intake wilt invullen. Hierdoor krijgt u uw leervraag en dilemma’s helder en kan de trainer gerichter met u aan de slag.

Na de training gaat u het geleerde in de praktijk brengen - trainingsbureau. Wij blijven dan voor u klaarstaan. U hebt nog een half jaar nazorg met HR Select. U krijgt informatie en handige tools om het HR-werk te vergemakkelijken. Ook kunt u uw vragen aan ons blijven stellen. Wij zullen u dan zo goed mogelijk proberen te helpen.

En dat terwijl een goed contact met de achterban noodzakelijk is om het OR-werk goed te kunnen doen. Want om uw collega’s goed te kunnen vertegenwoordigen, moet u weten wat er speelt. En bij het afhandelen van adviesof instemmingsaanvragen kan het nodig zijn om uw achterban te raadplegen - ondernemingsraad. En u zult de achterban ook moeten informeren over wat uw OR doet.

Tijdens deze eendaagse training gaat u actief aan de slag met uw achterbancommunicatie. U staat kort stil bij het belang van achterbancommunicatie én bij de problemen/valkuilen die u hierbij kunt tegenkomen - trainingsbureau. Ook maakt u kennis met tal van (creatieve) manieren om goed met de achterban te communiceren. En tot slot stelt u een eigen communicatieplan op, met instrumenten die in uw situatie het beste zullen werken, en die u meteen concreet uitwerkt (overleg).

Training Or

U herkent verbeterpunten in uw communicatie. U leert manieren om beter mondeling en schriftelijk te communiceren. U stelt een eigen communicatieplan op. U kunt zich beter verplaatsen in de achterban. Programma De Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie heeft het volgende programma: Voor de training U ontvangt vooraf een schriftelijke vragenlijst. De trainer kan hiermee beter inspelen op uw situatie en uw vragen.

30 Ontvangst met koffie en thee Informeel kennismaken in een ongedwongen sfeer, ervaringen uitwisselen 10. 00 De start van de training We beginnen de Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie met een korte kennismaking, waarbij we de vragen, problemen en wensen van alle deelnemers inventariseren. Daarna staan we stil bij wat uw OR aan de achterban kunt hebben en welke knelpunten/valkuilen zich hierbij kunnen voordoen.

Op grond daarvan maakt u een keuze voor de communicatiemiddelen. We bespreken de diverse communicatiemiddelen die uw OR kunt gebruiken om met de achterban te communiceren, waarbij we ook aangeven in welke situaties een bepaald middel wel of niet geschikt is. Tot slot brainstormen we met elkaar over de schriftelijke en mondelinge communicatiemiddelen die mogelijk geschikt zijn om de problemen/knelpunten bij de verschillende deelnemers weg te nemen.

Cursus OndernemingsraadTraining Ervaren Ondernemingsraad

Tot één maand voor aanvang van deze training kunt u kosteloos annuleren. Wanneer u zich binnen één maand voor aanvang van de cursus afmeldt dan brengen wij de totale cursusprijs in rekening. U kunt zich kosteloos laten vervangen door een collega - ondernemersraad. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). Meer over onze voorwaarden vindt u op de website www.

Maatwerk Or Cursus - Uw Training Op Maat

nl Checklist een geschikte training kiezen Het kiezen van een geschikte training is vaak een hele opgave. Er is zo veel aanbod dat veel werknemers door de bomen het bos niet meer zien. Soms kiezen de mensen de verkeerde training en dat is zonde van het geld. Met behulp van deze checklist kunt u beter een keuze maken.

Wat wil ik leren? Deze vraag is vaak het beginpunt van de zoektocht naar een training of een opleiding (training). Hoe duidelijker uw leerwensen zijn, hoe gerichter u kunt zoeken. Weet u niet precies wat u wilt ontwikkelen, praat daar dan met uw manager over. U kunt ook een assessment doen.

U kunt uw leerbehoefte bij uw leidinggevende aangeven en dan weet u al snel hoeveel mogelijkheden u hebt om een training te volgen. Probeer daarbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij het opleidingsplan van de afdeling en/of van de organisatie. Hoe beter dit aansluit des te groter is de kans dat u van uw leidinggevende een training kunt volgen - training.

Bij leren denken we vaak meteen aan een training. Dat is lang niet altijd noodzakelijk. Kijk wat u zelf kunt doen. Soms hebt u aan het lezen van artikelen of een boek al voldoende. Of als u praktischer bent ingesteld dan kunt u misschien met een collega meelopen. ondernemingsraad. Veel mensen leren door af te kijken.

Trainingen - Or-online

Training Advies OndernemingsraadCursus Hr En Ondernemingsraad

Als uw werkgever niet wil meewerken aan uw leerwens dan kunt u natuurlijk buiten werktijd een training of opleiding volgen. U moet dan waarschijnlijk ook zelf voor de kosten opdraaien. Bent u daartoe bereid? Houd rekening met de eisen van uw leidinggevende. Regelmatig geeft de leidinggevende of de directie aan wat u kunt scholen.

Dan heeft u weinig ruimte om zelf keuzes te maken. Kijk naar het budget. De organisatie bepaalt vaak het opleidingsbudget. Kijk hoeveel u kunt besteden aan een training of een opleiding. Soms staat er in de CAO ook een bedrag dat werknemers kunnen besteden aan scholing. Kijk of dat voor uw organisatie ook het geval is.

Cursus - Training Ondernemingsraad (Or) BasisOndernemingsraad Online: Voordelige Or En Arbo Trainingen

U kunt lang niet altijd vrij kiezen met welke aanbieder u in zee wilt gaan. Als u toestemming krijgt om een training te volgen dan hebben sommige werkgevers al een selectie gemaakt uit verschillende aanbieders. Deze staan dan bijvoorbeeld op het eigen leerportaal. Wilt u met een andere aanbieder in zee dan bent u afhankelijk van uw leidinggevende of de opleidingscoördinator van uw organisatie.Leervragen spelen zich op verschillende niveaus af. Kijk bij de keuze wat het leer niveau is. Ken uw eigen favoriete leerstijl Iedereen leert op een andere manier. Bent u bijvoorbeeld meer een doener of een denker? Wordt er veel kennis overgedragen of moet u vooral in rollenspelen oefenen? Is er veel leeswerk of is er meer intervisie? Is de training klassikaal of is het vooral zelfstudie? Kijk of de training goed bij uw leerstijl past.

Navigation

Home

Latest Posts

Onze Basistrainingen

Published May 03, 22
6 min read

Or Trainingen

Published Apr 13, 22
6 min read