Inzicht In Bedrijfsresultaten En Financiën Voor Or-leden

Gepubliceerd nov. 21, 21
6 min read

Basiscursus Financiën - Financiële Training Ondernemingsraad

Om dit resultaat te behalen maken vooraf aan de cursus een uitgebreid plan van aanpak waarin de eindtermen worden opgenomen. BV&T biedt resultaatgerichte cursussen aan met als doel positieve verandering. We ondersteunen u met de juiste afstemming van deze Training OR Ondernemingsraad. Door tijdens de cursus de deelnemers voordurend te spiegelen, te observeren en gevraagd van feedback te voorzien.

Of de voorzitter van de OR bijzonder is kan je nog van mening over verschillen natuurlijk. Maar dat zijn rol een bijzondere is, is zeker! Een voorzitter draagt grote verantwoordelijkheid. Artikel 7 van de WOR geeft deze rol in de OR als enige haar eigen artikel ‘De voorzitter van de OR vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte’.

Voorzitter zijn vraagt een aantal extra vaardigheden, sociale competenties, kennis ook van leidinggeven en de groepsdynamiek inschatten en beheersen. Ben je OR-voorzitter en wil je graag jouw kennis en vaardigheden voor die rol bijspijkeren? Wil je ervaringen uitwisselen met andere OR-voorzitters? Kom dan naar de interactieve scholingsdag voor OR-voorzitters. Informeer naar de eerstvolgende trainingsdatum.

Ondernemingsraad Trainingen & Cursusssen

In de training wordt er gebruik gemaakt van de methode . Meld je tijdig aan want de groepsgrootte is gemaximeerd om goede scholing en interactie te bevorderen. Aanmelden kan door een mail te zenden aan of het formulier COACHING in te vullen. Ik zie je graag. Vriendelijke groet, JOhan Berends, OR-coach .

CT2 is een training en coachingbureau dat de klant als uitgangspunt heeft. Niet een bepaalde methode of overtuiging. Met als uitgangspunt de huidige staat van zijn van de klant (groep of individu) wordt er gekeken naar de beste weg vooruit. De trainer / coach heeft daarbij enkel het streven om de klant minimaal een tot twee stappen verder te brengen op zijn of haar weg.

Bij elke begeleiding wordt gekeken welke manier, methode of overtuigingen (of delen daarvan) het beste aansluiten bij de klant. Sander Vrugt van Keulen, oprichter en eigenaar van CT2, verzorgd als trainer / coach veelal de begeleiding van de klanten. Niet alleen in uitvoering, maar vaak ook in doorverwijzing. De doorverwijzing is naar de trainers / coaches waar CT2 mee samenwerkt of naar het netwerk van specialisten.

Training & Opleiding & Coaching - Visie Op Advies

Training OR Ondernemingsraad BV&T opleidingen verzorgt ook OR-trainingen. Daarbij kunnen ook personeelsvertegenwoordigers (PVT), directieleden en HR-professionals bij ons terecht voor een training, advies en begeleiding. Wij hechten veel waarde aan het resultaat van de trajecten die wij voor ondernemingsraden verzorgen. Om het gewenste resultaat te garanderen kijken wij naar meer dan de wettelijke kaders van medezeggenschap.

Mocht u nog geen ondernemingsraad hebben, dan kan BV&T het hele oprichtingstraject voor u verzorgen. Dit kan variëren van over de schouder meekijken tot het volledig uit handen nemen van de oprichting. Onze focus ligt daarbij op het managen van de verwachtingen van de OR-leden en het management. In onze visie is dat cruciaal voor een goede start.

Hierdoor ontstaat er een zo volledig mogelijk beeld van de organisatie, waardoor wij in staat zijn een maatwerk training te ontwikkelen die bijdraagt aan het succes van de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad (OR/MR). Programma: de plek voor de ondernemingsraad; wet en de ondernemingsraad; professionele medezeggenschap; zicht krijgen op je positie als lid van de OR; voorbereiden en voeren van overleg (met de bestuurder); gespreksvaardigheden en -technieken; aspecten van het OR-werk; de juiste interactie; werkafspraken interactie en praktische zaken; vertaling naar eigen OR-situatie; prioriteiten stellen; de dagelijkse praktijk; persoonlijk actieplan.

Or En Financieel Beleid: Een Introductie

Dit betekent dat onderwerpen van een andere training, cursus of workshop ook opgenomen kunnen worden in deze training. Wanneer u hieraan behoefte heeft, kunt u contact opnemen met BV&T. Resultaat dat u kunt verwachten Daarbij heeft u geleerd om effectief te overleggen en goed samen te werken. Ook is de kwaliteit van de medezeggenschap in uw organisatie sterk verbeterd na het volgen van deze training.

Wij onderzoeken welke vorm van medezeggenschap het beste bij uw organisatie past. Vanzelfsprekend geven wij ook juridische aanwijzingen en maken wij een stappenplan. Daarnaast heeft iedere ondernemingsraad met verkiezingen te maken. Voor de een is dit een hoop gedoe en voor de ander een uitdaging om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen.

Hoe zorgt u ervoor dat iedereen gaat stemmen? Hoe zorgt u ervoor dat voldoende kandidaten zich beschikbaar stellen? Hoe interesseert u kandidaten? BV&T kan u ook helpen met de (digitale) campagne en het stemmen, zodat iedereen onafhankelijk en anoniem zijn stem uit kan brengen. Op deze manier wordt het medezeggenschap weer eens onder de aandacht gebracht (cursus).

De Or In 153 Vragen En Antwoorden

Training Inzicht In De Financiële GegevensOr En Financieel Beleid
Financieel Beleid & Or OpleidingenFinancieel Beleid & Or Opleidingen

Onze diensten zijn gericht op het optimaliseren van de resultaten van uw organisatie en van uw medewerkers. Dit doen wij door het aanroepen van (ongebruikte) talenten, het ontwikkelen van vaardigheden en het bieden van nieuwe inzichten. De trajecten van BV&T zijn praktijkgericht en er zal gewerkt worden met verschillende werkvormen.

Door tijdens de training de deelnemers voortdurend te spiegelen, te observeren en gevraagd en ongevraagd van feedback te voorzien, krijgen de deelnemers meer inzicht in hun eigen gedrag - trainingsbureau. Voor het juiste Maatwerk Maatwerk betekent dat de competenties en de omstandigheden van de cursist bepalen wat de intensiteit en duur van het traject moet zijn.

Gezien onze ruime ervaring en voorkennis van de doelgroep zijn wij in staat een goed inzicht te verschaffen over de intensiteit en duur van trajecten, die voor onze cursisten van belang zijn om de gewenste resultaat te kunnen halen. Dit kan variëren van 12 tot 500 uur, van enkele weken tot 2 jaar en individueel of in een groep.

12 Financieel Beleid & Or Trainingen, Cursussen & Opleidingen

De Praktijk De praktijksituatie van de cursist, de positie en de werkomstandigheden zijn medebepalend voor de inhoud van het traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en andere oriënterende trajecten of activiteiten kunnen onderdeel zijn van de doelstelling of het lesprogramma indien gewenst. Prijsindicatie Aantal Omschrijving Indeling 1 Voortraject, ontwikkeling, lesstof inkoop, afstemming 1 dag(del)en pp Doelstelling, deelnemers inventarisatie 15 min pp 1 Totale duur van de TRAINING 6 uur pp Registratie en Certificaat Wel/Niet? Verdeelt over 1 dag(del)en van 6 uur 1:1 Coaching, Groep, Planair? Niveau Investering ~ Prijs ~ Kosten Totaal 1 dag(del)en Wilt u worden gebeld? Wilt u door ons worden gebeld op een geschikter moment? Laat dan rechtsonder uw gegevens, vraag en tijdstip achter (ondernemingsraad).

Wat is incompany? Incompany opleiden betekent dat wij de training op uw locatie verzorgen. Dit houdt dus in dat onze docent of trainer naar uw locatie toe komt om de training voor u of uw medewerkers te verzorgen. Een voordeel hiervan is dat niet alle deelnemers reiskosten hoeven te betalen.

Waarom kiezen voor incompany en maatwerk bij BV&T? Het lesprogramma wordt afgestemd op uw leerdoelen, functie en werkomgeving - OR - Medezeggenschap - OR training. De trainer of docent zet uw persoonlijke leerdoelen centraal. De kennis is direct toe te passen in de werksituatie. Medewerkers leren van en met elkaar. Alle collega's maken tegelijkertijd dezelfde ontwikkeling door.

Training Voor De OndernemingsraadEen goede en intensieve samenwerking met u zorgt ervoor dat we niet alleen nu resultaat bereiken, maar dat dit ook blijft staan in de toekomst. Om als BV&T een optimale kwaliteit te garanderen en deze continu te verbeteren, werken wij volgens de ISO-9001 norm. Uw mening en ideeën helpen ons om een steeds betere kwaliteit aan onze opdrachtgevers en deelnemers te leveren.

Navigation

Home

Latest Posts

Onze Basistrainingen

Published May 03, 22
6 min read

Or Trainingen

Published Apr 13, 22
6 min read