Or Thematrainingen Voor Een Succesvolle Or!

Gepubliceerd nov. 13, 21
6 min read

Training Financiën Voor Or-leden - Consultancy

De trainer verzorgt een korte inleiding, waarna theorie en praktijk worden gecombineerd. Er wordt in subgroepen gediscussieerd over hoe de OR het beste van zijn bevoegdheden gebruik kan maken. Dat doen we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In de loop van de dag heeft u ruim de gelegenheid om vragen te stellen en met andere OR-leden ideeën uit te wisselen.

U kunt samen met uw ervaren OR-collega’s vorm en inhoud geven aan de werkzaamheden van de ondernemingsraad. U heeft inzicht in de positie en taak van de ondernemingsraad en de Wet op de ondernemingsraden. De cursus duurt van 09. 15 tot 16. 30 uur. De locatie is Genieten in de Weerd in Arnhem*De kosten zijn € 399,00.

Or En Financieel Beleid

In het verleden werd er subsidie verleend bij het aangaan van een training voor ondernemingsraden en cliëntenraden - overleg. Dit is al sinds meer dan een jaar niet meer van toepassing en betaald men nu het volle pond. Zoals verwacht heeft dit consequenties voor opleidingsinstituten en scholingsbureaus. Hoewel in de wet geregeld, zal de medezeggenschap niet meer veelvuldig scholing per jaar inplannen, omdat ook de ondernemingsraad (OR) en cliëntenraad (CR) in deze economische tijden een pas op de plaats maakt.

Dit geeft ons een mooie kans om heel concurrerend een cursus of training aan te bieden. Wij bieden een geheel op de OR of CR toegespitste cursus aan, daarbij de huidige omstandigheden meegenomen. Adviesaanvraag OR - Adviseur. Denk daarbij aan een reorganisatie die op korte termijn plaatsvindt, fusie ontwikkelingen, etc. Ons bureau heeft weinig te maken met overhead en is 100% flexibel en dat werpt, in concurrerende zin, zijn vruchten af.

Opleidingen & Congressen

Daardoor krijg je een goede indruk van wat de raadsleden bezighoudt en waar de cursus behoefte uiteindelijk ligt en wat zij echt een vervelend onderdeel vinden van een cursus. Bij de OR is dat meestal de uitleg op de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) en dan vooral de uitleg m.

een adviesvraag en het instemmingsverzoek. Helaas zal dit toch meegenomen worden in een basiscursus, want art. 25 en art. 27 van de WOR zijn de fundamenten van de OR medezeggenschap. Wij kleden de basiscursus zo in dat het herkenbaar wordt voor de raadsleden en dat de materie gaat leven. Daarna meteen het geleerde vertalen naar de actualiteit en de OR of CR gaat zich steeds beter profileren en gaat vol zelfvertrouwen het medezeggenschap traject in.

Verdieping Wet En Or-regelgeving - Opleidingen

Or-cursus: Inzicht In De Financiële Cyclus OnlineOr En Financieel Beleid: Een Introductie

Net als jij, houden we van leren. Daarom gebruiken we cookies om je gebruikservaring te verbeteren. Deze worden door ons en derde partijen gebruikt om je gebruiksgedrag op deze site te verzamelen. Door verder gebruik te maken van onze site ga je hier mee akkoord. Meer weten? Lees ons privacybeleid.

Inhoud: Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de arbeidsrelatie, arbeidsomstandigheden en de organisatie door werknemers. Dit kan op twee niveaus plaatsvinden: Binnen de onderneming. In dit geval is er sprake van medezeggenschap door een Ondernemingsraad (of eventueel een Personeelsvergadering). Ondernemingsoverschrijdend. In dit geval is er sprake van medezeggenschap door vakbonden - adviesbureau.

Financiële Cijfers Begrijpen

Vragen, die een antwoord vergen zijn: Is de informatie die de OR krijgt voldoende en is dit de OR ook voldoende duidelijk? Wordt de OR tijdig bij de besluitvorming betrokken? Hoe ga je eigenlijk om met formeel en informeel overleg? Hoe bereidt de OR de overlegvergadering (strategisch) voor? Op welke manier geeft de OR zijn advies vorm? Wanneer is het indienen van een initiatiefvoorstel zinvol? En hoe informeert de OR zijn achterban over het overleg met de bestuurder en de behaalde resultaten? Dit zijn vragen, die u bezig kunnen houden.

Verdieping Wet En Or-regelgeving - OpleidingenTraining Or En Financiën In 2 Dagen

Tevens heeft u inzicht verkregen in methodes, opzet, invoering en instandhouding van het vertegenwoordigingsmodel (ondernemersraad). Het gevolg zal zijn een betere motivatie, waardoor het rendement in uw onderneming verhoogd zal worden en uw positie binnen de OR zich zal verbeteren. Om dit resultaat te behalen maken vooraf aan de cursus een uitgebreid plan van aanpak waarin de eindtermen worden opgenomen.

Training Financiën Voor Or-leden - Consultancy

We ondersteunen u met de juiste afstemming van deze training Medezeggenschap OR. Door tijdens de cursus de deelnemers voordurend te spiegelen, te observeren en gevraagd van feedback te voorzien. Hierbij krijgen de deelnemers meer inzicht in hun eigen gedrag.

lees minder... 'De kern van de zaak’ brengt de verbinding tussen training & opleiding, coaching en advisering, en is gebaseerd op een sterke visie. De OR moet van hoge kwaliteit zijn, effectief te werk gaan en gezag en invloed hebben. Goede relaties met de achterban en het bestuur zijn belangrijk.

Or-cursus Financiën Voor De Or

De ondernemingsraad, als vertegenwoordiger voor die personele belangen, speelt daarin een cruciale rol. Een van de adviseurs of trainers van Vlug Adviseurs maakt samen met de ondernemingsraad het jaarprogramma 'De kern van de zaak’. Het aanwenden van het scholingsrecht dat iedere ondernemingsraad heeft, is een van de pijlers van het jaarprogramma.

Allerlei combinaties zijn mogelijk: een tweedaagse cursus met specifiek programma, een dagdeel coaching of intervisie, inhoudelijke advisering op een specifiek onderwerp, of een afspraak voor een aantal adviesuren per jaar. Verschillende adviseurs en trainers zetten we in. Eén van de adviseurs of trainers onderhoudt de contacten, bespreekt de voortgang en past zonodig het programma aan.

Financiële Training Ondernemersraad

Voor advisering van ondernemingsraden zie het onderdeel ‘medezeggenschap’. Vraag een gratis gesprek aan.

Financieel Beleid & Or OpleidingenFinanciële Trainingen Voor De Or: Inzicht In De Jaarrekening

Inhoud: BV&T opleidingen verzorgt ook OR-trainingen. Daarbij kunnen ook personeelsvertegenwoordigers (PVT), directieleden en HR-professionals bij ons terecht voor een training, advies en begeleiding. Wij hechten veel waarde aan het resultaat van de trajecten die wij voor ondernemingsraden verzorgen. Om het gewenste resultaat te garanderen kijken wij naar meer dan de wettelijke kaders van medezeggenschap.

Or Thematrainingen Voor Een Succesvolle Or!

Mocht u nog geen ondernemingsraad hebben, dan kan BV&T het hele oprichtingstraject voor u verzorgen. Dit kan vari�ren van over de schouder meekijken tot het volledig uit handen nemen van de oprichting. Onze focus ligt daarbij op het managen van de verwachtingen van de OR-leden en het management. In onze visie is dat cruciaal voor een goede start.

Hierdoor ontstaat er een zo volledig mogelijk beeld van de organisatie, waardoor wij in staat zijn een maatwerk training te ontwikkelen die bijdraagt aan het succes van de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad (OR/MR). Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken) de plek voor de ondernemingsraad; wet en de ondernemingsraad; professionele medezeggenschap; zicht krijgen op je positie als lid van de OR; voorbereiden en voeren van overleg (met de bestuurder); gespreksvaardigheden en -technieken; aspecten van het OR-werk; de juiste interactie; werkafspraken interactie en praktische zaken; vertaling naar eigen OR-situatie; prioriteiten stellen; de dagelijkse praktijk; persoonlijk actieplan.

Inzicht In Strategie En FinanciënDaarbij heeft u geleerd om effectief te overleggen en goed samen te werken. Ook is de kwaliteit van de medezeggenschap in uw organisatie sterk verbeterd na het volgen van deze training. BV&T onderscheidt zich door op een creatieve manier mee te werken aan de ontwikkeling van uw organisatie. Wij onderzoeken welke vorm van medezeggenschap het beste bij uw organisatie past.

Navigation

Home

Latest Posts

Onze Basistrainingen

Published May 03, 22
6 min read

Or Trainingen

Published Apr 13, 22
6 min read